Một số lỗi hay gặp ở DHB Reup Pro v4 trở lên

1. Không add được video từ link Youtube Kiểm tra xem API Key đã được nhập chưa. Nếu đã nhập thì kiểm tra lại ở google console api xem API…

Read more »

Các thiết lập khi sử dụng các sản phẩm của DHB Tools

Dưới đây là các thiết lập cần thiết khi sử dụng các sản phẩm của DHB Tools 1. Cài đặt Net Framework 4.6 trở lên Link download Net Framework 4.6.2…

Read more »